Stichting tot Behartiging van Sociale en Culturele Belangen

Opgericht: 

1970

Doel: 

Het financieel ondersteunen van sociale en culturele activiteiten in de gemeente Assen.

Middelen: 

Opbrengsten van haar vermogen

Herkomst vermogen: 

De verkoopopbrengst van het voormalige eigen gebouw, waarin de rode familie (SDAP/PvdA, NVV/FNV,VARA ed) haar onderdak had.

Werkwijze:

éénmaal per jaar plaatst de stichting een advertentie waarin potentiële gegadigden worden opgeroepen een subsidie-aanvraag in te dienen. 

Wie komen in aanmerking:

FNV- en PvdA-verwante organisaties, alsmede ook organisaties die op het sociale en culturele terrein werkzaam zijn. Voor  specifieke criteria en voorbeelden van wat in het verleden hebben gehonoreerd, vindt u bij het submenu ' Criteria'.  Uw aanvraag kunt u richten aan onze secretaris, deze gegevens vindt u bij het submenu ' Aanvragen subsidies' 

© SBSCB 2006